Suurandmetöötleja

Iga kord, kui inimene sooritab ostu internetis, logib end sisse sotsiaalmeedia kanalisse või avab külmkapiukse, et valada endale klaas piima, jätab ta endast maha käitumismustri. Tema eelistuste ja eelkõige identideedi kohta moodustuva info põhjal tekib võimas andmebaas. Suurandmetöötleja ülesanne ongi koguda, välja arvutada ja interpreteerida infot inimeste kohta ning muuta see ettevõtte jaoks väärtuseks.

Kui sulle meeldib teha suured liitideed lihtsaks ja arusaadavaks, siis on see positsioon just sinu jaoks.

See on väga kiiresti ja suurelt muutuv valdkond. Kui praegu on selline andmetöötlus, mis põhineb andmete digitaliseerimises ehk siis ankeedid, lepingud, ostuarved, viiakse alles digikujule. Tõenäoliselt 2030 on enamus andmed juba digitaalsed ning enamus andmetöötlust teevad juba robotid.

Millist haridust täna on vaja, et tulevikus olla suurandmetöötleja? Oleneb millist etappi ta tegema läheb. Andmetuvastajana võibolla seal ei olegi väga spetsiifilist haridust tarvis, kiirus ja täpsus on oluline. Kui aga juba analüütikat tarvis, siis tuleb kasuks tõenäoliselt programmeerimisoskus. Kes teab, mis võimalused 2030ndal aastal tehnoloogiliselt olemas on.

Allen Matt

Juhatuse liige, Nordis OÜ