Miks ma tegelen akrobaatikaga?

Akrobaatika on ekstreemne ala, kus saad alati midagi uut ja huvitavat õppida. Akrobaatika on eriline, sest hõlmab trapetsil ja köiel, hobustel ja kaaslaste õlgadel tehtavaid keerukaid harjutusi, hüppeid ja jõuharjutusi. Treeningu algus oli raske, kuid peale pikka harjutamist oli asi lihtne. Kõik harjutused, mis tuleb akrobaatikas sooritada, on keerulised. Peale esimest trenni arvasin, et see ala on liiga raske. Hiljem, kui harjutused olin selgeks saanud. tundus nende sooritamine kui elu üks kõige lahedam tegevus. Iga hüppe ajal tundsin suurt naudingut ja vabadust ning see on üks põhjustest, miks ma sellega tegelen. Selle ala juures mulle meeldib, et see treenib kõiki lihaseid ning sellele lisaks saab ka hea koordinatsiooni.

Mida akrobaatika treenib?

See on ala, mis kätkeb endast täielikku kehalist liikuvust – eriti lühikestes, tugevasti kontrollitud liikumistes. Akrobaatika on vajalik kasvava organismi mõjutamiseks mitmekülgsuse eesmärgil. Akrobaatilised harjutused suurendavad vastupidavust, jõudu, painduvust, reageerimiskiirust, osavust, julgust, koordinatsiooni, ruumitaju, keha täielikku valitsemist jne. Harjutuste sooritamine paarides või grupis arendab oskust abistada ja julgestada kaaslasi. Samuti õpitakse olema üks osa meeskonnast, mis soodustab teiste liikmetega heade sõprussidemete kujunemist ja koostöö oskuse arendamist.