Otsid oma moebrändile rahastust?

Otsid oma moebrändile rahastust?

Sul on hea äriidee aga tunned, et rahastust oma ideele polegi nii lihtne leida? Või oled huvitatud oma vaba rahaga riskima ning investeerima, osaledes uudsete äriideede või toodete arenduses? Juba mõnda aega on Eesti turul tegutsenud nii heategevuslikud, laenude andmisele kui  ettevõtlusinvesteeringutele orienteeritud ühisrahastusportaalid, millest kõige kiiresti kasvamaks ongi maailmas hetkel just ettevõtlusinvesteeringutele suunatud ehk firmade ühisrahastus. Firmade ühisrahastus sai erilise hoo sisse just viimase üleilmse finantskriisi ajal, mil raha hankimise võimalused muutusid majanduskeskkonnast tingituna keerulisemaks ning ideede omanikud olid sunnitud otsima uusi ja leidlikke viise raha kaasamiseks ettevõtetesse.

 

Henri Laupmaa, sina oled mitme Eestis alguse saanud ühisrahastusplatvormi asutaja (Hooandja, Fundwise), selgita palun lühidalt mis on firmade ühisrahastus? 

Firmade ühisrahastus toob kokku firmad, kes soovivad leida oma äriidee elluviimiseks raha ja eraisikud või ka teised ettevõtted, kes soovivad neisse äridesse investeerida. Mina olen seotud firmade ühisrahastusplatvormiga Fundwise. Idee luua lisaks heategevuslikule Hooandjale ka “firmade hooandja” nimega Fundwise sündis lihtsal põhjusel. Hooandjat tehes nägime, et firmade ühisrahastamise vastu on Eestis märkimisväärne huvi tekkinud. Mujal maailmas on firmade ühisrahastamine juba kauem levinud. Tänaseks oleme me aidanud firmasid rahastada kokku 551 757 euro ulatuses.

Kuidas firma oma äriideele Fundwise kaudu raha leiab?

Ettevõte teeb kampaania ehk avaldab oma äriplaani ja kirjelduse milleks ta raha soovib Fundwise veebis. Investeerimishuvilised registreerivad ennast samuti meie veebis ja tutvuvad seal kampaaniaga, nad saavad meie portaalis ka ettevõtetega ise otse suhelda ja küsimusi küsida.  Ettevõtted korraldavad ka külastusi firmadesse, mille jaoks nad raha koguvad.  Kui äri tundub investoritele atraktiivne, paigutavad konkreetse idee fännid läbi Fundwise portaali oma raha ettevõttesse ja saavad vastu aktsiaosaluse selles ettevõttes. Investeeritav raha seisab seniks Fundwise vahekontol kui saab täis kogusumma, mille ettevõte omale kampaania alguses eesmärgiks seadis. Juhul kui summat täis ei saada, kannab Fundwise huvilistele nende raha tagasi.

Missugustel ettevõtetel võiks ühisrahastuse kaudu raha kaasamine hästi õnnestuda? 

Eelkõige hästi ära kirjeldatud tugeva äriideega ettevõtetel, kelle tootel või teenusel on olemas selge omanäoline eristumine ja turg. Üheks just ühisrahastusportaalide kaudu raha kaasamise õnnestumise teguriks võib pidada ka seda kui ettevõttel on juba eelnevalt olemas investorid või kliendid. Algusjärgus äriideede puhul võivad need leiduda ka nii tuttavate, sõprade kui perekonnaliikmete seast.

Kuidas ettevõtja saab firmade ühisrahastust võrrelda näiteks tavapärase pangalaenuga firmadele?

Firmade ühisrahastuse puhul on investoritele raha tagasimaksmiseks erinevaid võimalusi: võib maksta investoritele kokkulepitud suuruses ja sagedusega dividende või näiteks võimaldada neile ka soetatud osaluste edasimüüki. Aktsiaosaluse pakkumise kaudu on ettevõtjal võimalik investorite sekka kaasata ka näiteks selliseid osanikke, kes aitavad ettevõtet arendada, pakkudes oma “know-how-d”. Tavapärase pangalaaenu puhul toimuvad tagasimaksed kindlaksmääratud laenugraafiku järgi. Samas pean oluliseks ära märkida, et firmade ühisrahastust on võimalik ettevõtjatel kasutada ka samaaegselt pankade poolt pakutava laenu või näiteks EAS rahastusega. Üks ei välista teist meie jaoks.

Kui suured on need summad, mida Fundwise kaudu ettevõte koguda saab?  Ja millist summat ühelt investeerijalt oodatakse, et talle osaluse saaks vormistada?

Seni on Fundwise vahendatud projektid olnud vahemikus pisut üle 10 000-st  kuni 100 000 euroni. Tulevikus on meil plaanis siiski ka suuremaid, 100 000 kuni 1 000 000 euroseid äriprojekte finantseerida. Summa suurus, kui palju üks investor investeerib, sõltub konkreetsest äri- projektist ja sellest kui suure jagatava osaluse summa ettevõtte omanikud ise määrata soovivad. Kõige väiksemad investeerimissummad meie platvormil on täna olnud saja euro lähedal.

Mõned näited ja fotod edukatest Fundwise kampaaniatest.

Arro Keraamika – Lind Keraamika OÜ kogus 75 802 eurot Liisu Arro loodud kõrge kvaliteediga portselannõude sarja tootmiseks Portugali tehases Vista  Alegre. Kaasatud raha on  suunatud esimese partii väljatöötamiseks ning turunduse ja PR tegevuste elluviimiseks, tootesarja müümiseks välismessidel.

Ampler Bike – Bikest OÜ kogus ühisrahastuse kaudu 91 500 eurot uue elektrijalgratta välja arendamiseks ja turuletoomiseks, sihtides rahvusvahelisele turule.

Mäng Overstep  – Gamecan OÜ kogus Fundwise kaudu 60 840 eurot mänguarenduseks. Overstep on uue generatsiooni first person shooter. Tasuta allalaetav mäng Xbox One konsoolil ja lauaarvutil, mille arendamise fookus on e-spordil.

Karli puidust prilliraamid – Karl Disain OÜ kogus Fundwise kaudu 35 192 eurot personaliseeritavate, naturaalpuidust prilliraamide ekspordiprogrammi elluviimiseks.

 

Kommentaarid:

Aktsiaosaluspõhine investeerimine firmadesse, mida teevad Fundwise ja ka Funderbeam on üsna huvitav võimalus saada osa kiirest innovatsioonist ja arengust. Investor saab investeerida väikese rahaga projektidesse, mis võivad olla väga edukad ja muuta nii Eestit kui maailma paremaks. Küll aga võivad kaasneda sellega ka kõik tavapärased ettevõtlusega seotud riskid, näiteks ettevõtte juhtide kogenematus, äriideede nõrkus ning ka konkurentsile haavatavus. See teeb firmade ühisrahastuse kui investeerimisviisi riskantseks. Kui firmade ühisrahastuse kaudu investeerida, peaks kindlasti hajutama riske. See tähendab, et investeerida ei tasuks ainult ühte ettevõttesse vaid hajutada oma investeering erinevate ettevõtete vahel. Kindlasti tuleks teha ka väga tugevat äriprojekti analüüsi, vaadata kriitilise pilguga ettevõtete äriideed läbi. Tõenäosus, et üks ettevõte saab edukaks on näiteks start -up’i maailmas väike, sest start -up’dega seotud riskid on suured. Investeerimise otsus peaks olema pikaajaline ja selleks oleks vaja leida mitu tugeva äriidee või kontseptsiooniga ettevõtet. Kõige kindlamad ettevõtted millesse investeerida oleksid need, mis on turul eksisteerinud pikemat aega, omavad stabiilset käivet ja soovivad laiendada, tugevdada oma haaret turul. Tuleb ka eristada, kas tegemist on aktsiaosaluspõhise investeeringuga või laenupõhise investeeringuga. Esimese puhul on võimalik investoril teenida ka näiteks mingi % ettevõtte kasumist, teisel juhul aga kindel % antud laenust. Kokkuvõtteks, peamine on hinnata ettevõttesse investeerimisega seotud äririske kriitilise pilguga, hajutades riske investeerides mitmesse ettevõttesse, seda tugevam saab olla investeerija portfell ning hajutamise otsus tuleb langetada juba varakult. Ettevõtlusprojektidesse investeeritud raha võib tagasi teenida alles väga pikkade aastate pärast, seetõttu on see investeerimisviis pigem väga kannatlikule investorile. Teisest küljest on see aga võimalus omandada suhteliselt väikese rahaga osa ettevõttest.   Tõnis- Denis Merkuljev, Investeerimisklubi asutaja ja visionäär

 

Mina investeerisin Fundwise läbi ettevõttesse Gamecan. Põhjus selleks oli lihtne, see oli minu võimalus toetada oma lähedasi sõpru ja nende ettevõtmist. Lisaks sellele inspireeris mind, kuidas kogu Gamecani inimesed olid selleks hetkeks peaaegu 2 aastat tasuta tööd teinud – tõelise tiimina ühe eesmärgi nimel. Kuna Pärnu on minu kodulinn, meeldis mulle ka  nende idee tuua justnimelt Pärnusse sooja sisekultuuriga mänguarenduse firma. Teistele tulevastele investoritele soovitaksin huvipakkuvat investeerimisvõimalust võimalikult palju tundma õppida. Start-up´idesse investeerimisel on kõrgemad riskid ja sellega tuleks arvestada.  Liisa Paal

 

Toimetas: Triina Kalda

E-post: triinakalda@gmail.com